ตาล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Borassus flabellifer Linn.
วงศ์ PALMAE
ชื่อสามัญ Palmyra Palm
ชื่อท้องถิ่น

โหนด ต้นโหนด ตาลโตนด

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูงประมาณ 10 - 20 เมตร แตกใบบริเวณปลายยอด ใบเป็นแผ่นใหญ่รูปพัด ก้านใบแบน ยาวประมาณ 1 เมตร ขอบเป็นสันคม ช่อดอกออกตามซอกใบ
ผลอยู่รวมกันเป็นทะลาย ผลสุกสีดำสนิท เนื้อผลสีเหลืองมีกลิ่นหอม เมล็ดใหญ่มาก 2 – 3 เมล็ดต่อผล เปลือกเมล็ดแข็ง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก รสหวานเย็น แก้ไข้ร้อน แก้พิษตานซาง ชูกำลัง ขับพยาธิ
งวง รสหวานเย็น แก้พิษตานซาง ขับพยาธิ ทำดวงจิตให้ชื่นบาน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-