ตำแย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Laportea bulbifera (Siebold & Zucc.)
วงศ์ URTICACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หานไก่ ลังตังช้าง(ภาคกลาง) ตังไก่(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุก สูง 30 – 40 เซนติเมตร ลำต้นและใบมีขน ใบเดี่ยวออกสลับกัน ขอบใบหยักเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกสีเขียวอ่อน
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เป็นพืชมีพิษ หากสัมผัสใบจะทำให้เกิดอาการคัน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-