ตีนนก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Vitex peduncularis Wall. ex Schauer
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

สมอตีนเป็ด(ภาคใต้) สมอตีนนก ตาโหลน(สตูล) ขี้มอด(นครปฐม)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 8 – 12 เมตร เปลือกแตกเป็นร่องเล็กๆ ใบประกอบรูปฝ่ามือมีใบย่อย 3 ใบ แผ่นใบเป็นคลื่น ขอบใบเรียบ
ดอกออกเป็นดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยสีม่วงแกมชมพู ผลทรงกลม เมื่อสุกมีสีดำ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น บำรุงหัวใจ แก้นิ่วในทางเดินปัสสาวะ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-