ถั่วลิสง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Arachis hypogaea L.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Monkeynut
ชื่อท้องถิ่น

ถั่วคุด(ประจวบคีริขันธ์) ถั่วดิน(ภาคกลาง, ภาคเหนือ) ถั่วยี่สง (ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีอายุ 1 ปี สูง 20 – 30 เซนติเมตร ใบประกอบ มีใบย่อยรูปกลมรี ปลายใบมน ดอกเดี่ยวออกตามง่ามใบ กลีบดอกสีเหลือง
เมื่อดอกได้รับการผสมเรียบร้อยแล้ว จะเกิดจากการยืดตัวของเนื้อเยื่อซึ่งอยู่ที่ฐานของรังไข่ ลงไปใต้ดินบริเวณรอบๆของลำต้น แล้วเจริญต่อไปกลายเป็นผลอยู่ใต้ดิน
ผลเป็นฝักแข็งกลมยาว เปลือกมีรอยย่น ภายในมีเมล็ด 1 – 4 เมล็ด เมล็ดของถั่วลิสงมีเยื้อหุ้มสีต่าง ๆ กัน สามารถนำไปต้มรับประทานได้
 
แหล่งที่พบ
มีการปลูกถั่วลิสงแทบทุกภาคของประเทศไทย ถั่วลิสงชอบดินร่วนปนทราย
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เมล็ด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ถั่วลิสง เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จึงใช้บริโภคเป็นอาหารโดยตรง
เมล็ด บำรุงกำลัง แก้ไอ แก้เหน็บชา บำรุงน้ำนมในสตรีหลังคลอดบุตร
น้ำมันถั่วลิสง ช่วยหล่อลื่นลำไส้ และเป็นยาระบาย
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-