เถาคัน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cayratia trifolia (L.) Domin.
วงศ์ VITIDACEAE
ชื่อสามัญ Verginiacreeper
ชื่อท้องถิ่น

เถาคัน เถาคันแดง เถาคันขาว เครือหุนแป เครือพัดสาม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยเนื้ออ่อน มีมือเกาะ ใบแบบใบประกอบ มี 3 ใบย่อย แผ่นใบด้านล่างมีขนเล็กน้อย ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย
ดอกออกจากซอกใบเป็นช่อกระจุก ดอกย่อยขนาดเล็กสีเขียวอ่อน ผลดิบสีเขียวรูปร่างกลมแป้น เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีดำ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
รากเป็นยาลดไข้ เถาเป็นยาขับเสมหะ แก้ช้ำใน แก้ฝีในท้อง แก้ริดสีดวงลำไส้ ใบใช้ดูดหนองที่หัวฝี
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-