ทรงบาดาล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cassia surattensis Burm.
วงศ์ CAESALPINIACEAE
ชื่อสามัญ Kalamona
ชื่อท้องถิ่น

สะแก้ง ขี้เหล็กหวาน(ขอนแก่น) ขี้เหล็กบ้าน(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 3 – 6 เมตร แตกกิ่งก้านสาขามาก ใบประกอบแบบขนนกสีเขียวอ่อน ใบย่อยรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน
ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบสีเหลือง ผลเป็นฝักแบน
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับริมทาง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ต้มกินแก้อาการสะอึก
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-