ทองกวาว
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Butea monosperma (Lam.) Taub
Butea frondosa Wild.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Flame of the Forest , Bastard Teak
ชื่อท้องถิ่น

กวาว ก๋าว(ภาคเหนือ) จอมทอง(ภาคใต้) ทองธรรมชาติ ทองพรหมชาติ กวาวต้น(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชยืนต้น สูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นมันแตกออกจากก้านยาว มีใบย่อย 3 ใบ ขอบใบเรียบ
ดอกออกเป็นช่อคล้ายดอกทองหลาง สีส้ม ดูสวยงามมาก ผลเป็นฝักแข็ง ภายในมีเมล็ด ออกดอกในช่วงเดือนมกรา - มีนาคม
 
แหล่งที่พบ
กระจายอยู่ในภาคเหนือและภาคอีสาน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ดอก ใบ เมล็ด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก รับประทานเป็นยาถอนพิษไข้ แก้กระหายน้ำ
ใบ ตำพอกฝี และสิว แก้ปวด ถอนพิษ แก้ท้องขึ้น ขับพยาธิ แก้ริดสีดวง
เมล็ด ขับไส้เดือน บดผสมน้ำมะนาว ทาแก้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดงและแสบร้อน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
เนื่องจากหลักฐานด้านความเป็นพิษมีน้อย ควรระมัดระวังในการใช้ และไม่ควรใช้ติดต่อกันนานๆ