ท้าวยายม่อมหัว
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Tacca leontopetaloides (L.) O. Ktze.
วงศ์ TACCACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ว่านพญาหอกล่อ(สระบุรี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดิน ลักษณะกลมหรือรี ประกอบด้วยแป้งจำนวนมาก ใบขนาดใหญ่รูปฝ่ามือมี 3 แฉก ก้านใบยาว
ดอกออกเป็นช่อ แต่ละช่อดอกย่อยจำนวนมาก ดอกสีเขียวอมเหลือง ผลทรงกลมหรือรีห้อยลง ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
แป้งจากหัว
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แป้งจากหัว บำรุงร่างกายสำหรับคนฟื้นไข้ คนไข้ที่เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย โดยใช้แป้งละลายน้ำ เติมน้ำตาลแล้วตั้งไฟจนสุก
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-