เทียนทะเล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Pemphis acidula J.R. & G. Forst.
วงศ์ LYTHRACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เทียนเล

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมักบิดงอจากแรงลม ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม
ดอกสีขาวออกตามซอกใบ กลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกรูปขอบขนาน
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
พบขึ้นตามป่าชายฝั่งทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ และบอนไซ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-