เทียนภู
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Impatiens pseudochinenis
วงศ์ BALSAMINACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เทียนก้ามกุ้ง เทียนดอย

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุก สูง 30 – 50 เซนติเมตร ลำต้นสีเขียวอ่อน อวบน้ำหักได้ง่าย ใบเรียวแหลม ออกตามข้อของลำต้น
ดอกเดี่ยวออกตามโคนใบ มีสีชมพูถึงม่วงอมชมพู
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามภูเขาที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนปนทรายที่ชุ่มน้ำ เช่น ภูกระดึง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-