เทียนหยด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Duranta repens L.
วงศ์ VERBENACEAE
ชื่อสามัญ Golden Dewdrop
ชื่อท้องถิ่น

พวงม่วง ฟองสมุทร(กรุงเทพฯ) เครือออน(แพร่)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มสูง 1 – 2 เมตร แตกกิ่งก้านลู่ลง ใบเดี่ยวออกสลับ รูปไข่กลับ ปลายแหลม
ดอกออกเป็นช่อสีม่วงที่ปลายกิ่ง ผลออกเป็นช่อห้อยลง ผลย่อยทรงกลมสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-