ธูปฤาษี
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Typha angustifolia L.
วงศ์ TYPHACEAE
ชื่อสามัญ Lesser reedmace
ชื่อท้องถิ่น

กกช้าง(ภาคกลาง) หญ้าสลาบหลวง(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
วัชพืชขึ้นในน้ำ ลำต้น สูง 1.5 - 3 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน
ดอกออกเป็นช่อเชิงลดรูปทรงกระบอก ในช่อดอกมีเมล็ดจำนวนมาก เมื่อเมล็ดแก่เต็มที่จะหลุดปลิวไปตามลม
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามหนองน้ำ ทุ่งนาหรือริมคลอง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบใช้สานเสื่อหรือตะกร้า ช่อดอกแห้งใช้เป็นไม้ประดับ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-