น้อยโหน่ง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Annona reticulata L.
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่อสามัญ Sugar apple , Castard apple
ชื่อท้องถิ่น

หนอนลาว(อุบลราชธานี) เร็งนา(กระเหรี่ยง – กาญจนบุรี) มะเนียงแฮ้ง มะโหน่ง(ภาคเหนือ) มะดาก (แพร่) น้อยหนัง(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 5 - 6 เมตร เปลือกต้นแก่สีเทา ใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันในแนวระนาบ ใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบแหลมขอบใบเรียบ
ดอกเดี่ยวหรือออกเป็นกระจุก 2 - 3 ดอก กลีบดอกสีเหลืองอมเขียวอวบหนา ผลรูปทรงคล้ายหัวใจ เปลือกผลเรียบไม่มีปุ่มเหมือนน้อยหน่า เมื่อสุกสีแดงคล้ำ
 
แหล่งที่พบ
มักปลูกเพื่อกินเป็นผลไม้ตามบ้านทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ผลดิบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ตำพอกแก้ฟกบวม แก้พยาธิผิวหนัง
ผลดิบ แก้ท้องร่วง แก้บิด ขับพยาธิ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-