น้ำเต้าต้น
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Crescentia cujete L.
วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่อสามัญ Calabash tree
ชื่อท้องถิ่น

น้ำเต้าญี่ปุ่น(กรุงเทพ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 4 – 8 เมตร แตกกิ่งก้านแผ่กว้างตามแนวนอน ใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ใบรูปช้อนหรือไข่กลับ
ดอกเดี่ยวออกตามกิ่งหรือลำต้น กลีบดอกมี 5 กลีบสีเขียวอมเหลือง มีลายสีม่วงแดงพาด ผลทรงกลม ผิวแข็งเกลี้ยง
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ เปลือกต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น ต้มชะล้างบาดแผล ต้มดื่มแก้ท้องเดิน
ใบ ตำพอกแก้ปวดหัว
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-