เนระพูสีไทย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Tacca chantrieri Andre
วงศ์ TACCACEAE
ชื่อสามัญ Bat flower
ชื่อท้องถิ่น

ว่านหัวฬา(จันทบุรี) ดีงูหว้า(ภาคเหนือ) ดีปลาช่อน(ตราด) เนระพูสีไทย(ภาคกลาง) มังกรดำ ค้างคาวดำ นิลพูสี(กรุงเทพ) ม้าถอนหลัก ว่านพังพอน (ยะลา)
ว่านนางครวญ(นครศรีธรรมราช)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบเดี่ยวรูปหอกยาว 20 - 50 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลม
ดอกออกเป็นช่อ มีสีม่วงดำคล้ายหัวค้างคาว กลีบเหมือนหูโตๆ ใบประดับกลมยาวเหมือนหนวดแมวสีม่วงดำ 10 - 25 เส้น
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นในป่าดิบแล้งหรือป่าดิบชื้น
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เหง้า ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้า ต้มหรือดองเหล้า แก้โรคความดันเลือดต่ำ บำรุงกำลัง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-