บอน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Colocasia esculenta (L.) Schott
วงศ์ ARACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

บอนเขียว บอนน้ำ เผือก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุก ลำต้นสั้นเป็นเหง้าใต้ดิน สีน้ำตาลดำ ก้านใบที่อยู่เหนือดินสูงได้ถึง 1 เมตร ใบเดี่ยวรูปหัวใจขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ขอบใบเรียบ ก้านใบมีน้ำยางใส ดอกเป็นช่อลักษณะเป็นแท่งมีกาบหุ้ม กาบหุ้มช่อดอกสีเขียวอ่อนหรือสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามหนองน้ำ ที่ลุ่มที่ชุ่มน้ำ พื้นที่น้ำขังหรือริมลำธาร
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ก้านใบ เหง้า
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้า แก้เถาดานในท้อง กัดฝ้าหนอง
ก้านใบ ตัดหัวท้ายลนไฟ บิดเอาน้ำหยอดแผลแก้พิษคางคก
ก้านใบ รับประทานเป็นผัก นำมาประกอบอาหาร หรือสับผสมเป็นอาหารหมู
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-