บัวตอง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray
วงศ์ ASTERACEAE
ชื่อสามัญ Mexican sunflower
ชื่อท้องถิ่น

บัวตอง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกสูงประมาณ 1 – 1.5 เมตร ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกแน่นคล้ายดอกทานตะวัน ในหนึ่งต้นมีได้หลายดอก กลีบดอกสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
พบกระจายอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือ โดยเฉพาะทุ่งบัวตองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-