บานบุรี
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Allamanda cathartica L.
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Golden Trumpet
ชื่อท้องถิ่น

บานบุรี

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูงราว 2 – 5 เมตร ใบเดี่ยวรูปใบหอก ออกเรียงรอบข้อ ข้อละ 3 - 4 ใบ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือขอบขนาน ทุกส่วนมียางสีขาว ดอกออกเป็นช่อสั้น กลีบดอก 5 กลีบสีเหลือง โคนเชื่อมติดกันปลายแยก
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ใช้เป็นยาถ่าย แก้จุกเสียด ทำให้อาเจียน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
เป็นพืชมีพิษ ต้องใช้อย่างระมัดระวัง