บานไม่รู้โรย
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Gomphrena globosa L.
วงศ์ AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ Everlasting
ชื่อท้องถิ่น

กุนนี กุนหยิน สามเดือน ตะล่อม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร

พืชล้มลุกขนาดเล็ก สูงราว 50 เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยวรูปรีปลายแหลม ขอบเรียบ มีขนนุ่มทั้งใบ ดอกเป็นกระจุกทรงกลม มีชนิดสีขาวและสีแดง นิยมใช้ชนิดดอกขาวทำยา ปลูกเป็นไม้ประดับ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ดอก ทั้งต้น และราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอกแก่ รักษากามโรค หนองใน ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-