บานไม่รู้โรยป่า์
 
   
ชื่อวิทยาศาสตร Gomphrena celosioides Mart.
วงศ์ AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

บานไม่รู้โรยป่า

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
วัชพืชจำพวกหญ้า สูง 10 – 25 เซนติเมตร แตกกอแผ่กว้างตามพื้นดิน ทุกส่วนของต้นมีขนสีขาว
ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่กลับแกมรูปใบหอก
ดอกเป็นช่อเชิงลดเกิดที่ปลายยอด รูปทรงกระบอกแน่น ดอกย่อยสีขาวจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
พบตามพื้นที่รกร้างทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น เป็นส่วนประกอบของยาบรรเทาอาการของโรคเบาหวาน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-