ใบเงิน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Graptophyllum pictum Griff.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่อสามัญ Gold Leaf
ชื่อท้องถิ่น

ใบเงิน ใบทอง ใบนาก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1 – 2 เมตร ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ใบจะด่างมีสีเฉพาะของแต่ละต้นหลายสี เช่น สีเงิน สีทอง สีนาก ทำให้มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป มีดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ รสเย็นจืด แก้ไข้กำเดา ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ไข้พิษ ไข้กาฬ ดับพิษตับปอดพิการ แก้ปวดบวม แก้ฝี
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-