ปรู
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Alangium salviifolium (L.f.) Wangerin
Alangium hexapetalum Lam.
วงศ์ ALANGIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มะตาปู๋(เชียงใหม่) มะเกลือกา(ปราจีนบุรี) ผลู(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นและกิ่งก้านเกลี้ยง ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ริบขอบใบเรียบไม่มีหยัก
ดอกออกเป็นกระจุกสีเหลืองอ่อน มีกลีบดอก 5 - 7 กลีบ ผลรูปรีสีดำ กลางผลจะมีสันแข็ง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
แก่น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
แก่น แต่งน้ำเหลือง บำรุงกำลังให้ดีขึ้น
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-