เปราะป่า์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Kaempferia pulchra Ridl.
Kaempferia roscoeana Wall.
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เปราะเขา ตูบหมูบ

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ใต้ดิน มีรากเป็นกระจุก ราก ใบและเหง้ามีกลิ่นหอม สูง 2 – 5 เซนติเมตร
ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปร่างกลมหรือรูปไข่กว้าง แผ่นใบแผ่แนบไปกับพื้นดิน หลังใบมีจุดสีเขียวเข้มหรือสีม่วงเข้มกระจายทั่ว
ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว กลีบดอกสีม่วงแดงหรือสีม่วงอมชมพู
 
แหล่งที่พบ
พบตามพื้นป่าผสมผลัดใบและป่าไผ่
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เหง้า
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้าใต้ดิน แก้ไข้ แก้หวัด ขับลมในลำไส้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-