ผักขม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Amaranthus viridis L.
วงศ์ AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ผักโขมหัด ผักโหม

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกอายุปีเดียว สูงประมาณ 70 เซนติเมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลมหรือทอดยาวไปตามพื้น ใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบรูปไข่ปลายแหลม
ดอกออกเป็นช่อรูปกระบอกที่ปลายยอดและตามซอกใบ ดอกขนาดเล็กสีเขียวอ่อน
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ถอนพิษไข้หัว แก้ร้อนใน แก้เสมหะ ต้มอาบแก้คัน
ยอดอ่อน ต้มกินเป็นผักจิ้มน้ำพริก
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-