ผักขมหนาม
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Amaranthus spinosus L.
วงศ์ AMARANTHACEAE
ชื่อสามัญ Spiny amaranth
ชื่อท้องถิ่น

ผักโขมหนาม ผักโขมขาว ผักโหมหนาม(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกอายุเพียงปีเดียว สูง 15 - 80 เซนติเมตร ลำต้นมีหนามยาว ใบเดี่ยวออกสลับกัน ใบรูปหอก โคนใบและปลายใบแหลม
ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบ มีกลีบดอกสีเขียว 5 กลีบ
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก ในอินเดียใช้ราก เป็นยารักษากามโรค หนองใน อาการจุกเสียด
ใบ ในอินเดีย ใช้ใบและราก ต้มเป็นยาระบายเด็กและใช้อาบแก้คันจากโรคผิวหนัง ตำพอกแผลที่เป็นหนอง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-