ผักตบชวา์
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Eichhornia crassipe (C.Mart) Solms
วงศ์ PONTEDERIACEAE
ชื่อสามัญ Java weed
ชื่อท้องถิ่น

ผักตบป่อง สวะ(ภาคกลาง) ผักบ่ง(นครราชสีมา) ผักป่อง(สุพรรณบุรี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นวัชพืชน้ำ สูงประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร ลำต้นสั้นลอยน้ำได้ มีรากอยู่ในน้ำ มีสีม่วงดำ ลำต้นแตกไหลเกิดเป็นลำต้นใหม่
ใบออกเป็นกลุ่มรอบลำต้น รูปร่างค่อนข้างกลม ปลายใบมน ก้านใบพองออก ภายในก้านใบมีรูพรุนลักษณะคล้ายฟองน้ำ ช่วยพยุงให้ลำต้นลอยน้ำได้
ดอกออกเป็นช่อ มีดอกย่อย 6 - 30 ดอก มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบดอกมีสีม่วง มีจุดเหลืองตรงกลาง
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นในคลอง หนองน้ำ และที่ชื้นแฉะมีน้ำขัง
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ยอด ใบ และดอกอ่อน ลวกจิ้มน้ำพริก หรือนำมาแกงส้ม นำมาจักสานเป็นเครื่องใช้ต่างๆ
ทั้งต้น แก้พิษในร่างกาย ขับลม ตำพอกแก้แผลอักเสบ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-