ผักบุ้งทะเล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Ipomoea pes-caprae ( L.) R.br.
วงศ์ CONVOLVULACEAE
ชื่อสามัญ Goat's Foot Creeper , Beach Morning Glory
ชื่อท้องถิ่น

ผักบุ้งขัน ผักบุ้งคัน ละบูเลาห์ (มลายู-นราธิวาส)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยล้มลุก เลื้อยไปตามผิวทรายหรือดิน ชอบขึ้นในพื้นที่ใกล้ทะเล ทั้งต้นมีน้ำยางสีขาว ใบแบบใบเดี่ยว แผ่นใบกว้าง โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบเว้าลึก
ดอกออกเป็นช่อ มี 4-6 ดอก กลีบดอกสีชมพูอมม่วง กลีบดอกติดกัน ปลายบานคล้ายปากแตร ดอกจะบานตอนเช้า บ่ายจะหุบเหี่ยว ผลเป็นผลแห้งแตกได้
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ รสขื่นเย็น แก้พิษแมงกะพรุนไฟ ถอนพิษลมเพลมพัด แก้จุกเสียด ต้มอาบแก้คัน ล้างแผล
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-