ผักปลัง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Basella alba L.
Basella rubra L.
วงศ์ BASELLACEAE
ชื่อสามัญ Ceylon spinach
ชื่อท้องถิ่น

ผักปลังใหญ่(ภาคกลาง) ผักปั้ง(ภาคเหนือ) โปแดงฉ้าย(จีน) ผักปลังแดง ผักปลังขาว

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชเถาเลื้อย ลำต้นอวบน้ำ ลำต้นและใบมีสีเขียวหรือม่วงแดง ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบและผิวใบเรียบ
ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกสีขาวหรือสีแดงอมชมพู ผลทรงกลมฉ่ำน้ำ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีม่วงอมดำ
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นผักสวนครัว และพบขึ้นตามที่รกร้างทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ต้น แก้พิษฝีดาษ แก้ท้องผูก ต้มดื่มแก้ไส้ติ่งอักเสบ ยาระบายท้อง
ราก เป็นยานวดให้เลือดมาเลี้ยงผิวหนัง ขับปัสสาวะ แก้พรรดึก
ดอก แก้โรคเรื้อน ตำคั้นน้ำทาแก้หัวนมแตกเจ็บ ดับพิษแก้พิษฝีดาษ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-