ผักแว่น
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Marsilea crenata C. Presl
วงศ์ MARSILEACEAE
ชื่อสามัญ Water clover
ชื่อท้องถิ่น

ผักลิ้นปี่(ภาคใต้)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีเหง้าเลื้อยไปตามดิน ชอบขึ้นในน้ำตื้นๆหรือที่ชื้นแฉะ สูงประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร
ใบประกอบมี 4 ใบ ใบย่อยขนาดเท่าๆ กันคล้ายกังหัน สีเขียวอ่อน ขยายพันธุ์ด้วยสปอร์
 
แหล่งที่พบ
ขึ้นเป็นวัชพืชตามพื้นดินที่ชุ่มน้ำ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ทั้งต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ทั้งต้น ระงับร้อน แก้ไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้ดีพิการ สมานแผลในปากคอ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-