ผักเสี้ยน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Cleome gynandra L.
วงศ์ CAPPARACEAE
ชื่อสามัญ Wild spider flower
ชื่อท้องถิ่น

ส้มเสี้ยน(ภาคเหนือ) ผักเสี้ยนไทย ผักเสี้ยนตัวผู้

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว สูง 20 – 40 เซนติเมตร ใบประกอบรูปฝ่ามือ มีใบย่อยรูปไข่กลับ 5 ใบ โคนใบสอบ
ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกย่อยมีกลีบดอกสีขาว มี 4 กลีบ ผลเป็นฝักกลมเรียวยาว
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นอยู่ตามที่รกร้างทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ต้น ใบ เมล็ด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ต้น ขับโลหิตระดูที่เน่าเสีย
ใบ ตำพอกหรือทาแก้ปวดเมื่อย แก้ปัสสาวะพิการ พอกฝี แก้เริม งูสวัด
เมล็ด ขับพยาธิไส้เดือน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-