ฝรั่ง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Psidium guajava L.
วงศ์ MYRTACEAE
ชื่อสามัญ Guava
ชื่อท้องถิ่น

จุ่มโป ชมพู่ มะก้วย มะมั่น ยามู ย่าหมู บักสีดา

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 3-5 เมตร ผิวเปลือกต้นเรียบเกลี้ยง กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยวออกตรงข้าม เห็นเส้นใบชัดเจน ดอกช่อมีดอกย่อย 3 - 5 ดอก
กลีบดอกสีขาว กลีบเลี้ยงแข็ง ผลรูปทรงกลมหรือรูปไข่ ผิวเกลี้ยง สีเขียว เนื้อในขาว มีเมล็ดเล็กแข็งอยู่ภายใน รสหวานกรอบ ผลสุกสีเหลือง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ รสฝาด แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน(ที่ไม่ใช่บิด หรืออหิวาตกโรค) เคี้ยวระงับกลิ่นปาก
ผลอ่อน รสฝาด แก้ท้องเสีย ท้องร่วง ท้องเดิน ระงับกลิ่นปาก
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-