ฝาง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Caesalpinia sappan Linn.
วงศ์ LEGUMINOSAE
ชื่อสามัญ Sappan Tree
ชื่อท้องถิ่น

ง้าย(กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี) ฝาง(ทั่วไป) ฝางส้ม(กาญจนบุรี) หนามโค้ง(แพร่) ฝางเสน(กรุงเทพฯ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
เป็นไม้ยืนต้นเลื้อย เถาใหญ่มาก มีหนามตามต้นและกิ่ง หนามมีลักษณะพิเศษ โคนหนามจะพองป่อง ใบ เป็นใบประกอบ ใบย่อยเล็ก มีจำนวนมาก
ดอกช่อสีเหลืองขนาดใหญ่ บานจากล่างไปสู่บน ฝักแบนยาวเป็นรูปสี่เหลี่ยม ปลายฝักยื่นยาวเรียว เมล็ดมี 1-3 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เนื้อไม้และแก่น รสขมฝาด บำรุงโลหิต แก้ท้องร่วง แก้ธาตุพิการ แก้ร้อนในกระหายน้ำ
เนื้อไม้ ให้สีแดง ใช้แต่งอาหาร ทำยาชา ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติ

           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-