ฝิ่นต้น
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Jatropha multifida L
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Coral Plant
ชื่อท้องถิ่น

มะหุ่งแดง(ภาคเหนือ) มะละกอฝรั่ง(กรุงเทพฯ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่ม สูง 2 – 3 เมตร ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ออกแบบสลับ ขอบใบเว้าลึกเป็นแฉก 9 - 10 แฉก ปลายใบแหลมเรียว
ดอกออกเป็นช่อคล้ายเขากวาง ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีแดง ผลค่อนข้างกลมมี 3 พู แต่ละพูมี 1 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เปลือกต้น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เปลือกต้น แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้อาเจียน คุมธาตุ แก้ลงแดง แก้บิดปวดเบ่ง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-