พญามือเหล็ก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Strychnos lucida R.Br
Strychnos roborans A.W.Hill
วงศ์ STRYCHNACEAE
ชื่อสามัญ Saintignatus Bean
ชื่อท้องถิ่น

กะพังอาด เสี้ยวดูก(เหนือ) ย่ามือเหล็ก(กระบี่) พญามูลเหล็ก(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบออกตรงข้าม ใบโตเป็นรูปไข่ ผิวใบเป็นมัน คล้ายใบแสลงใจ ดอกออกเป็นช่อสวยงามมาก
ผลกลมโตเท่าผลส้มเกลี้ยงสีเหลืออ่อนแกมสีน้ำตาล เมล็ดคล้ายก้อนกรวดและมีขนสีน้ำเงินปกคลุม เมล็ดมีรสขมมาก
 
แหล่งที่พบ
พบมากที่จังหวัดสระบุรี และมีประปรายที่จังหวัดกระบี่
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ เนื้อไม้ ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ แก้ฟกบวม
เนื้อไม้ ดับพิษไข้ แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้ที่มีพิษร้อน
ราก แก้ไข้เรื้อรัง
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-