พญารากหล่อ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร

Leea macrophylla Roxb.ex Hornem
Leea pallida Craib

วงศ์ LEEACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

เสือนั่งร่ม(ราชบุรี) พญากาสัก(ภาคกลาง) ตองสาก (ตาก) เขืองหูม้า(ภาคเหนือ) เขืองหูช้าง กาสัก

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดเล็ก ใบขนาดใหญ่ ดอกออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ดอกย่อยมีกลีบดอก 4 - 5 กลีบ
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
-
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-