พวงชมพู
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Antigonon leptopus Hook & Arn.
วงศ์ POLYGONACEAE
ชื่อสามัญ Chain of love , Confederate Vine, Coral vine
ชื่อท้องถิ่น

ชมพูพวง(กรุงเทพฯ) พวงนาค(ภาคกลาง) หงอนนาค(ปัตตานี)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยพัน ลำต้นเล็ก มีมือสำหรับเกาะยึด ใบเดี่ยวรูปหัวใจออกเรียงสลับ กว้าง 3 - 4 ซม. ยาว 6 - 8 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ เห็นเส้นใบชัดเจน
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบเลี้ยงมีขนาดเล็กเชื่อมติดกัน ดอกสีชมพู กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายแหลม ผลเป็นผลแห้ง รูปสามเหลี่ยม
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
รากและเถา
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เป็นยากล่อมประสาท ทำให้นอนหลับ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-