พิกุล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Mimusops elengi L.
วงศ์ SAPOTACEAE
ชื่อสามัญ Bullet wood
ชื่อท้องถิ่น

พิกุลเขา กุล(ใต้) แก้ว(เหนือ) ซางดง

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 8-15 ม. เรือนยอดแน่นทึบ เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา เปลือกมีรอยแตกระแหงตามแนวยาว
ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงแบบสลับ ใบมนเป็นรูปไข่หรือรูปไข่แกมหอก
ดอกเกิดเป็นกระจุกตามง่ามใบและตามยอด มีสีขาวปนเหลือง ดอกมีกลิ่นหอมมาก ออกดอกตลอดปี
ผลรูปไข่กลมถึงรี ผลสุกมีสีส้มแดง ภายในมีเมล็ดเดียว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ดอก รสหอมสุขุม แก้ลม บำรุงโลหิต
แก่น รสขมเฝื่อน บำรุงโลหิต แก้ไข้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-