พิมเสนต้น
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Pogostemon cablin (Blanco) Benth.
วงศ์ LABIATAE
ชื่อสามัญ Patchouli
ชื่อท้องถิ่น

พิมเสนต้น

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก สูง 30 - 75 เซนติเมตร ทุกส่วนของลำต้นมีกลิ่นหอม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ขอบใบหยัก
ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาวประม่วง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ถอนพิษร้อน แก้ไข้ทุกชนิด มักปรุงเป็นยาเขียว ถอนพิษไข้
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-