พุงดอ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Azima sarmentosa (Blume) Benth. & Hook. f.
วงศ์ SALVADORACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ขี้แฮด(ภาคเหนือ) พรมดอง ปี๊ดเต๊าะ(ภาคเหนือ) หนามพุงดอ หนามรอบข้อ พุงดอ(ภาคกลาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่มขนาดย่อม มีหนามแหลมยาวคมออกตามซอกใบ ใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้าม รูปไข่ปลายแหลม แผ่นใบด้านบนเป็นมันเงาสีเขียว
ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ สีเหลืองอมเขียว ผลกลมสีเขียว
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าชายเลนและป่าชายหาด ป่าละเมาะ ป่าโปร่งทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้พิษฝีตานซาง กระทุ้งพิษไข้ แก้ร้อนใน ฝนกับน้ำปูนใสทาแก้คางทูม แก้ผดผื่นคัน แก้การอักเสบของฝี
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-