พุทธรักษา
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Canna indica L.
Canna orientalis Roscoe
Canna generalis Bailey
วงศ์ CANNACEAE
ชื่อสามัญ Indian shot
ชื่อท้องถิ่น

พุทธสร(เหนือ) บัวละวง(ลำปาง)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นบนดินสูง 1 – 1.5 เมตร ใบเดี่ยวรูปหอกขนาดใหญ่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ
ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด กลีบดอกมี 3 กลีบรูปหอกมีสีสด เช่น เหลือง แดง ส้ม ผลทรงกลม มี 3 พู ผิวปกคลุมด้วยตุ่มหนามอ่อน เมล็ดทรงกลมสีดำ
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามที่ชื้นแฉะ ริมคูน้ำ
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
เหง้า
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้า บำรุงปอด แก้วัณโรค แก้ไอ แก้โรคตับอักเสบ ตัวเหลือง บิดเรื้อรัง แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-