แพงพวยฝรั่ง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Catharanthus roseus (L.) G.Don
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ Indian Periwinkle
ชื่อท้องถิ่น

นมอิน(สุราษฎร์ธานี) ผักปอดบก(ภาคเหนือ) แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง(กรุงเทพมหานคร)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุกสูง 0.5 - 0.8 เมตร ใบเดี่ยวออกตรงข้ามรูปไข่กลับ สีเขียวเข้มเป็นมัน ดอกมีสีขาวหรือสีชมพู ออกตามซอกใบ 1 - 3 ดอก
กลีบดอกเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ผลเป็นฝักยาว 2 - 3 เซนติเมตรสีเขียว เมื่อแก่จะกลายเป็นสีเหลืองแตกได้
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ราก แก้บิด ขับพยาธิ ใช้ห้ามเลือด รักษามะเร็งในเม็ดเลือด
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-