ไพล
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Zingiber montanum (Koenig) Link ex Dietr.
วงศ์ ZINGIBERACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ปูลอย ปูเลย(ภาคเหนือ) ว่านไฟ(ภาคกลาง) มิ้นสะล่าง(ฉาน-แม่ฮ่องสอน)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุกสูง 0.7-1.5 เมตร ขึ้นเป็นกลุ่มกอ ลำต้นเป็นลำต้นเทียม ประกอบด้วยกาบใบหุ้มซ้อนกัน
ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอก มีเหง้าใต้ดิน เนื้อในเหง้ามีสีเหลืองถึงเหลืองแกมเขียว
ดอกช่อแทงจากเหง้าใต้ดิน กลีบดอกสีนวล ใบประดับสีม่วง
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
เหง้า รสฝาดขื่นเอียน แก้เคล็ดขัดยอก ข้อเท้าแพลง แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-