มะกา
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bridelia ovata Decne.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

ส่าเหล้าต้น(หนองคาย) มาดกา(โคราช) มะกาต้น ซำซา(เลย) กอง กองแกบ(เหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ใบเดี่ยวทรงกลมสีเขียว ปลายและโคนใบแหลม ดอกออกเป็นช่อขนาดเล็กตามง่ามใบ สีเหลือง ผลทรงกลมเท่าเมล็ดพริกไทย
 
แหล่งที่พบ
พบขึ้นตามป่าโปร่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ แก่น
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ต้มดื่ม ถ่ายเสมหะและโลหิต ถ่ายพิษตานซาง ถ่ายพิษไข้ ชักลมเบื้องสูงลงสู่เบื้องต่ำ ใบสดต้องปิ้งไฟก่อน ใช้ไม่ให้ไซร้ท้อง
แก่น แก้กระษัยไตพิการ ฟอกโลหิต ระบายอุจจาระธาตุ ขับเสมหะ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-