มะกาเครือ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Bridelia stipularis (L.) Blume
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

หัสคุณผี สะไอเครือ(ใต้) ไอหน่วย(ชุมพร)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบมีขนนุ่มปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกออกเป็นกระจุกตามซอกใบ ผลทรงกลมสีเขียว
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ เถา ราก ผล
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ต้มน้ำดื่มเป็นยาถ่าย
เถา ต้มดื่มเป็นยาฟอกเลือด ขับและฟอกระดู แก้บิดปวดเบ่ง แก้พยาธิ
ราก รับประทานแก้อ่อนเพลีย ขับประจำเดือน
ผล ตำทาแก้พิษต่อแตน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-