มะขวิด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Limonia acidissima L.
วงศ์ RUTACEAE
ชื่อสามัญ Wood apple , Kanath
ชื่อท้องถิ่น

มะฟิด(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีหนาม ประกอบแบบขนนก ใบย่อยคล้ายใบมะกรูด ก้านใบมีคลีบคล้ายใบคนทา ดอกเล็กสีขาว ผลกลมโต ผลสุกรับประทานได้ รสเปรี้ยวอมหวาน
 
แหล่งที่พบ
พบตามป่าเบญจพรรณทั่วไป
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ตำพอกทา แก้ฟกบวม แก้ฝีเน่าเปื่อยพุพอง ฆ่าพยาธิผิวหนัง รับประทาน แก้ท้องร่วง แก้ตกเลือด เป็นยาปิดห้ามโลหิตระดู
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-