มะเขือเทศ
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Lycopersicon esculentum Mill.
วงศ์ SOLANACEAE
ชื่อสามัญ Tomato
ชื่อท้องถิ่น

มะเขือส้ม(ภาคเหนือ) มะเขือเปรี้ยว มะเขือเครือ ตรอบ(สุรินทร์)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
พืชล้มลุกสูง 0.5 - 1 เมตร มีขนอ่อนปกคลุมทั่วต้น ใบรวมมีใบย่อย 5 - 10 ใบเรียงสลับกัน ขอบใบหยักเว้า ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ กลีบดอกสีเหลืองมี 5 กลีบ ดอกจะงุ้มลงหาดิน ผลกลมหรือกลมรี ผิวเรียบมัน ผลอ่อนสีเขียวอ่อน ผลสุกสีส้มแดง
 
แหล่งที่พบ
นิยมปลูกเป็นพืชไร่
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ผล ราก
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผล แก้กระหาย เป็นยาระบายอ่อนๆ ช่วยเจริญอาหาร
ราก ต้มเอาน้ำเพื่อล้างแผล หรือกินแก้ปวดฟัน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-