มะดัน
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Garcinia schomburgkiana Pierre.
วงศ์ GUTTIFERAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มะดัน

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้นสูง 7 - 10 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาลปนดำ ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ แผ่นและขอบใบเรียบ ใบสีเขียวเข้ม รูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบแหลม ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก 3 - 6 ดอก ออกตามซอกใบ ดอกเพศผู้สีเหลืองอมส้ม กลีบดอกมี 4 กลีบ ปลายกลีบดอกมน ดอกเพศผู้มีเกสร 10 - 12 อัน ผล รูปรีปลายแหลม ผิวเรียบสีเขียวเป็นมันมีรสเปรี้ยว เมล็ดมี 3 - 4 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบ ราก ผล
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบ ปรุงเป็นยาดอง ยาต้ม รับประทานแก้กระษัย ขับระดูเสีย ฟอกโลหิต เป็นยาระบายอ่อนๆ
ผล รสเปรี้ยว เป็นยาสกัดเสมหะในลำคอ
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-