มะหาด
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Artocarpus lakoocha Roxb.
วงศ์ MORACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

กาแย ขนุนป่า ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาดหนุน หาด

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ยืนต้น สูง 15 – 25 เมตร ลำต้นตั้งตรง ผิวเปลือกนอกค่อนข้างขรุขระสีน้ำตาลดำ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ หลังใบเป็นมัน ท้องใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ ลักษณะกลมเล็กๆ สีเขียวอมเหลือง ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ผลเป็นผลรวม กลมแป้นใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร เปลือกนอกผิวขรุขระ เนื้อผลค่อนข้างนุ่ม สีเขียว เมื่อแก่จะมีสีน้ำตาลเหลือง แต่ละผลมี 1 เมล็ด
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
-
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผงปวกหาด รสร้อนเมา ใช้ผงปวกหาดขนาด 3 กรัม ละลายน้ำเย็นดื่มขณะท้องว่าง หลังจากรับประทานยาปวกหาด 2 ชั่วโมง ให้ดื่มน้ำดีเกลือตามไป จะถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิไส้เดือน ใช้ในเด็กได้ดี
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-