มะอึก
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Solanum stramonifolium Jacq.
วงศ์ SOLANACEAE
ชื่อสามัญ -
ชื่อท้องถิ่น

มะเขือปู่ มะปู่(ภาคเหนือ)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้ล้มลุก สูง 1 - 2 เมตร ตามลำต้นและกิ่งก้านมีหนาม ทุกส่วนมีขนละเอียดปกคลุม ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ใบรูปไข่กว้าง 15 - 25 เซนติเมตร ยาว 20 - 30 เซนติเมตร ขอบใบหยักเว้า แผ่นใบสีเขียวมีขน ดอกออกเป็นช่อกระจุกที่ซอกใบ ดอกสีขาว ผลทรงกลม มีขนสั้นๆเหมือนกำมะหยี่ ผลสุกสีเหลืองแกมน้ำตาล มีเมล็ดมีจำนวนมาก
 
แหล่งที่พบ
-
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ผล ใบ ราก เมล็ด
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ผล รับประทานเป็นอาหาร ฟอกเสมหะและแก้ไอ
ใบ ใช้เป็นยาพอก แก้คัน
ราก แก้ปวด ลดไข้
เมล็ด นำไปสูดดมควัน แก้ปวดฟัน
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
-