มันสำปะหลัง
 
 
ชื่อวิทยาศาสตร Manihot esculenta Crantz
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่อสามัญ Tapioca , Manioc
ชื่อท้องถิ่น

มันสำโรง(กลาง) ต้างบ้าน(ภาคเหนือ) มันตัน มันไม้(ภาคใต้) มันหิ่ว(พังงา)

 
ลักษณะทางพฤกษ์ศาสตร
ไม้พุ่ม สูง 2 - 4 เมตร ลำต้นมียางสีขาวและมีรอยแผลเป็นที่เกิดจากใบอยู่ทั่วไป ใบเดี่ยวเรียงตัวแบบบันไดเวียน แผ่นใบเป็นแฉกเว้าลึก ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบใกล้บริเวณยอด มีรากสะสมอาหารอยู่ใต้ดิน ขนาดใหญ่จำนวน 2 - 10 อัน ในรากมีแป้งจำนวนมาก ขนาดและจำนวนของรากขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ปลูก
 
แหล่งที่พบ
ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย
           
ส่วนที่ใช้เป็นยา
ใบอ่อน
 
ประโยชน์และสรรพคุณยาไทย
ใบอ่อน ต้มให้สุกใช้รับประทานแก้โรคขาดวิตามินบี
รากใต้ดิน ใช้ทำแป้งมัน ปรุงรับประทานเป็นอาหาร
           
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร        
รากใต้ดินมีสารพิษ หากรับประทานดิบจะทำให้คลื่นไส้ อาเจียน หายใจขัด ต้องให้ถูกความร้อนหรือทำให้สุก สารพิษจึงจะสลายไป